شبکه منتورها

آراد مختاری
مارکتینگ

فواد سعیدی نیک
توسعه کسب‌و‌کار / ارائه موثر

پدرام فرزین
مارکتینگ

آرش سروری
دیجیتال مارکتینگ

آیت حسینی
استراتژی / کسب‌و‌کار

حسام کرامتی
UI/UX

رزا مهرابی
استراتژی / کسب‌و‌کار

سجاد بهجتی
استراتژی محتوا

فیروزه کرمانشاه
استراتژی / کسب‌و‌کار

مجید کثیری
بازاریابی محتوایی

مهران کرمی
اسنراتژی / کسب و کار

نگین یشمی
تجارت الکترونیک

هنگامه عسگری
حقوقی

حمزه قطبی نژاد
استراتژی / کسب‌و‌کار

پیام بهرام پور
ارائه موثر

احمد خلیلی
علوم داده

پریا اصلانی
کسب‌و‌کار

رضا غیابی
استراتژی رشد فردی و سازمانی

سامان فائق
استراتژی / کسب‌و‌کار

کاوه یزدی فرد
استراتژی و بازاریابی

محمد ابوالحسنی
رسانه

علی سوری
برنامه نویسی و فنی

محمد شکاری
محتوا و گرافیک

محمدرضا دوست محمدی
طراحی و گرافیگ

صالح ولی زاده
استراتژی / کسب‌و‌کار

میترا شاهسوند
برند و هویت سازمانی