مشاورین علمی

دکتر محمدرضا سپهری
ریاست موسسه کار و تامین اجتماعی

دکتر علی محمد فلاح زاده
دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت

دکتر پرویز کرمی
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

علیرضا عبدالله زاده
اقتصاددان

دکتر مینا مهرنوش
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مسئول روزنامه کسب و کار

دکتر حمیدرضا احمدیان
مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی

دکتر رحیم سرهنگی
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار

دکتر محمود سعادت
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

مهندس مجید دهبیدی پور
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف

دکتر هستی چیت سازان
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا
ریاست موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

دکتر سارا بانکی
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر عیسی یاوری
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی زواشکیانی
برگزیده مجمع جهاني اقتصاد در سال 2013

شهاب جوانمردی
مدیر عامل شرکت فناپ

حمیدرضا علوی
معاون رشد و شتاب‌دهی شرکت شناسا

دکتر محمود احمدپور
مدیر عامل خانه کارآفرینان ایران

دکتر سعید سهراب‌پور
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان

مهندس محمود کریمی
پژوهشگر و مدرس متدولوژی های نوآوری و تکنیک های خلاقیت

سیدمحمدحسین سجادی
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم وهویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری

مهندس خسرو سلجوقی
مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر علیرضا شاه میرزایی
عضو شورای عالی فضای مجازی

دکتر محمد شریف خانی
معاون فضای مجازی صدا و سیما

دکتر بهروز زارعی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران